Hem

Handledarutbildning

Från och med den 1 september 2010 så räcker det med att handledaren har genomgått en handledarkurs, och från och med det datumet så gäller intyget i 5 år. Alltså om en handledare vill ha flera elever så behöver han/hon inte genomgå kursen flera gånger utan då räcker det med att eleven genomgår kursen för sig. 
Från den 1 februari 2012 gäller nya regler som innebär att du bara kan ha 15 godkännanden som handledare samtidigt. Du måste ha ett godkännande för varje elev och ett godkännande gäller i fem år. Du kan inte längre själv begära att ett godkännande ska upphävas. Däremot gäller fortfarande att ditt godkännande upphör att gälla om ditt körkort återkallas. Likaså gäller fortfarande att du kan begära att ett godkännande som handledare som har beslutats före den 1 februari 2012 ska upphävas.


Om du redan har 15 godkännanden eller ännu fler, som är beslutade före den 1 februari 2012, kommer du att få möjlighet att begära att några eller samtliga av dessa ska upphöra att gälla. I och med det kan du bli beviljad nya godkännanden. Maxgränsen 15 godkännanden gäller oavsett om det är beslut fattade före eller efter den 1 februari 2012. Du kan begära att ett godkännande som handledare ska upphöra att gälla, om godkännandet har beslutats före den 1 februari 2012. Ett underlag för en sådan begäran kommer att skickas till dig efter att transportstyrelsen tagit emot din ansökan om handledarskap.

Man ska fortfarande ansöka om blanketten Ansökan om handledarskap vid privat övningskörning, detta gör man på "Transportstyrelsens hemsida" och det är alltså en ansökan om att få bli handledare för en specifik elev. Eleven måste ha genomgått en Handledarkurs och ha ett giltigt Körkortstillstånd. Ansökan är kostnads fri.
När man har genomgått kursen så får man inte längre ett intyg på papper utan utbildningsledaren rapporterar direkt efter kursen till Transportstyrelsen, där de ser vilka som genomgått kursen. 

Introduktionskursens innehåll: 
* körkortsutbildningens mål och innehåll samt regler för övningskörning
* hur man planerar och strukturerar övningskörning 
* viktiga faktorer för trafiksäkerheten 

Priset för handledarkursen är 400 kr/ Person
id-handling ska visas vi kurs kurstillfället

För bokning kontakta oss på Märsta Trafikskola.
Ändring eller avbokning av kurs måste även det ske senast 3 arbetsdagar innan kurstillfället 
Välkommen
Intresse email
Angående:
Datum och tid:*
Namn:*
Personnr:*
Telefon:
Din epost:*
Meddelande:*
Tipsa om denna sida
Tipsa dina kompisar om denna sida.
Facebook
Copyright©2016 marstatrafikskola.se Admin
Adress: Nymärsta Torg 6 
19 530 Märsta 
Tel: 08 - 400 200 48
Mobil:  0761 - 99 00 48
Epost: info@marstatrafikskola.se